Abboota Murtii Naannoo Amaaraa Irratti Haleellaan Irratti Raawwate

Abboota Murtii Naannoo Amaaraa Irratti Haleellaan Irratti Raawwate

Bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti ol’aantummaa seeraa kabajchiisuuf, nageenyi abboota-murtii tikfamuu akka qabu, manni-murtii walii-galaa naannichaa gaafatee jira.

Naannicha keessatti bakkawwan tokko tokkotti miidhaan abboota-murtii irratti raaw’atamaa jiru kan isa yaaddesse tahuullee ibsee jira.