Abbaan Lafaa wanta 3 yeroo dhabu akka Oromotimmoo hundi keenya wantoota lakk.

Abbaan Lafaa wanta 3 yeroo dhabu akka Oromotimmoo hundi keenya wantoota lakk. 2ffaa fi 3ffaarratti barreeffaman walumaan dhabne. Kunis:

1. Lafa – Land
2. Biyya ofii -Homeland
3. Eenymmaa ofii -Identity (Afaan, Aadaa, kkf…)

Kanaafuu dubbiin kun #Beenyaa kaffaluu qofaan waan xumuramu miti. Abbaanbiyyaa -BMNO qe‘ee saamame hunda of jalatti hammatee bulchuu qaba. Kun ta‘uu baannaan Afaaniifi Aadaan Oromoo naannoowwan kanatti awwaalamuun isaa ifatti mullataa jira

#Act_Now
“Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. We are caught in an inescapable network of mutuality, tied in a single garment of destiny. Whatever affects one directly, affects all indirectly.” #Martin_Luther_King_Jr

Abdo Qaadi Abajabal

Saamichii fi weerarri lafaa akka hin baballanneef tarkaanfii seeraa mootummaan fudhatu uummanni Oromoo deeggaruu akka qabu, Biiroon Bulchiinsaa fi Itti Fayyadama Lafa Baadiyyaa Oromiyaa beeksise.

Oromia Communication Bureau


Asalaa oromia

Asallaa Guyyaa Seenaa qabeessa turee

Simannaa Goota keenyaa JM irratti haacaaluun bifa Kanaan stediyamii Magariisa magaalaa Asallaatti bashannansiisaa ooleera. Galatoomi leencaa saba !!

Akamsii mee oromoo ba.yee namatii taluu Qeerroo Abdii bilisummaa oromodhaa Abaa biyya jabadhaa Qeerro koo
Gootowwn Harka ofiitiin Ibidda Qabatanii Ilkaan ofiitiinis Rasaasa Ciniinanii eenyummaa keenya tiksuudhaan har,aan nu gayan kanneeniin maal haa jennu? 
Nasreddin Adem
Kani safu walalite qeeroo Oromo itii wamaa viva chalaa bultume
Baalee Roobee at South African Concert!!
OMN: Oduu Guyyaa Mud. 11, 2018
Way Ummata Keenya Bakkayyuttuu silaa kan Rakkatu Numa!!

Leenca Oromoo yeroo malee cite. @Lammaa Magarsaa amma yeroon keeti. Bara kansaa caalaa situ carraa argate waan ta’eef jabaadhu. Mudde, 2017


አቶ ንጉሱ ጥላሁን ከዋልታ ጋር ያደረጉት ቃለ ምልልስ(ክፍል 1)

አቶ ንጉሱ ጥላሁን ከዋልታ ጋር ያደረጉት ቃለ ምልልስ(ክፍል 2)Too many evils the British committed on Africa #FreeBiafra