Abbaan Gadaa Bayyanaa Sambatuu Roobii Doktora Kabajaa Yuunivarsiitii Rift Vaalii irraa argatan. Baga gammaddan!!

Abbaan Gadaa Bayyanaa Sambatuu Roobii Doktora Kabajaa Yuunivarsiitii Rift Vaalii irraa argatan. Baga gammaddan!!

Via Dhábasá Wakjira Gemelal