Abbaan Biyyaa enyudhaa??

Abbaan Biyyaa enyudhaa??

“Waanti hunduu haaluma karoora nuti kennineefiin deemaa jira waantota heddu hojii irra olchaa jiru. Waan baay’ee sensitive t’e amma dubbachuu hin danda’u filannoo dhufu akkuma ta’e goone erga dabarsinee booda waantota amma isiniif ibsuu hin dandeenye hojii irra olchina” Andargachew Tsiggee wal gahii tokko irratti kan dubbate (video isaa comment irra jira)

Welcome to the era of Ermias Legese


መንፈሳዊው መንግሥትና ሃይማኖተኛው ጠቅላይ ሚንስትር፤ ኢትዮጵያዊ ሙሴና ትዕዛዛቱ| ETHIO FORUM