Site icon Kichuu

Abbaa Gadaa Bayyanaa Sanbatuu akkana kinoo ummata ifii keessa gadi bu’anii rakko inni qabu waliin furuun.

Abbaa Gadaa Bayyanaa

Abbaa Gadaa Bayyanaa Sanbatuu akkana kinoo ummata ifii keessa gadi bu’anii rakko inni qabu waliin furuun.
Bayyee Galatomaa
Jiilli Abbootii Gadaa Oromiyaa Doktoora Kabajaa Bayyanaa Sanbatoon Durfamu Har’a Godina Harargee Lixaa Aanaa Mi’eessoo Magaalaa Asabootitti argamuun waan miilana uumame irratti Hawaasaa fi Qeerroo Magaalaa Asaboot waliin Akkaataa Heera uumee fi Heera oromootiin dogoggorri uumame akka furamu irratti Marii taasisanii jiru. Marichaas bifa manguddummaan akka xumuramu irratti waliif galuun kan xumuraniidha.”

MáMê Jàálâlã
Exit mobile version