Abbaa Caalaa Lataa simannaa magaalaa Gimbii, keessatti haasawaa hundee qabu dubbatan.

Abbaa Caalaa Lataa simannaa magaalaa Gimbii, keessatti haasawaa hundee qabu dubbatan.
Waraabeessi guyyaa fi halkanii Oromootti yuusaa jira. Lachuu afaan qabsiisuun barbaachisaa dha. “Oromoon bilchina siyaasaa fi ijaarsaatiin injifannoo caalu goonfachuu qaba. “

#ABO #OLF
TRT World