Abadula Gemeda, can you see these OROMOS/in Oromia/Ethiopia?

Abadula Gemeda, can you see these OROMOS/in Oromia/Ethiopia?

“Poolis oromiyaa tif qeerroo langeey awwalcha jamaal abdosh kan gursumti Warregame haala baredan gageysan”

Gurbaan kun liyyuu poolisii woyyaanee keessaa lola cubbifamaa irratti isaan bobbaasan jibbee worra jalaa bahe keessaayi.
Sababoota kanaaf isa dirqes yoo dubbatu dhala oromoodhaa xiqqaas ta’ee guddaa akka bira hin kunne ajjeesaa jettee ajajni woyyaaneen nutti kennite nu jibbisiise
jechuus dubbate. Namni afaan somaalee beektan dhaggeeffadhaa.


“Guyyaa har’aa ganamarraa magaala Hadaamaa ganda bokkuu shananii hanga ganda adulaalaatti fincilli dhoowe. mana jireenyaa diiguf yaalii dabballoota OPDOtin godhamee sochiin ummataa dhoowee poolisiin oromiyaas ummata keessaa nama tokko rasaasan gara laafina tokko malee dhahe. Ummatnis tarkaanfii barbaachisu fudhateeera,karaa cufuudhan qeerron naannichaa sochii itti fufe.”


Miidhaksaa Abbishuu


“የብአዴንን የምስረታ በዓል ስናከብር ለኛ ለኦህዴዶች የእህት ድርጅትን በዓል ማክበር አይደለም። የብአዴንን የምስረታ በዓል ስናከብር ለኛ የድርጅታችንን በዓል ማክበር ነዉ!”

ጓድ አባዱላ ገመዳ የብአዴን 37ኛ ዓመት የምስረታ በዓል ፊንፊኔ በሚገኘዉ የኦሮሞ ባህል ማዕከል ሲከበር ካስተላለፉት መልዕክት የተወሰደ