Aarsaa itti kanfalle waan beeknuuf abadan tuttuqaa OMN hin hayyamnu.

Aarsaa itti kanfalle waan beeknuuf abadan tuttuqaa OMN hin hayyamnu.

#OMN_Tuttuquu_dhiisaa.

OMN jechuun!
~ Miidiyaa qofa miti. Loltuu Oromoof lolee diina injifatee Saba keenya mataa ol qabachiiseedha.

OMN jechuun!
~ Saaxilaa dharaa fi Tamsaasa haqa ummataati.

OMN jechuun!
~ Ambaasaaddara Tokkummaa Oromooti.

OMN jechuun!
~ Mancaasaa Shira diinaa fi hamileessaa sabaati.

OMN jechuun!
~ Sagalee Worra sagalee hin qabneeti.

OMN jechuun!
~ Madda Odeeffannoo haqaa fi dhugaati.

OMN jechuun!
~ Waltajjii fi Gaaddisa Hayyootaa, Qeerroo fi Qarree Oromooti.

OMN jechuun!
~ Mancaasaa Lagaaf Gandummaati, dagaagsaa hafuura tokkummaa Kan Oromummaati.

Kanaaf OMN tuttuquu dhiisaa.
Tuttuqaan isaa nu laalessaa!

Lalisa Hussein


#Yes_it_is_done!