Aangoliin Oromiyaa aangoolin Somaale qunnaman. Eessatti?

Above Single Post

Aangoliin Oromiyaa aangooli Somaale qunnaman. Eessatti? Adaamaa. Akka yaada OPDOtti, Adaamaan ammas magaalaa gudditti Oromiyaati. Qunnamun gaarii garuu maalif Adaamaatti? Yookan achuma Dirredawaa yoommoo Oromiyaa gidu-gala ta’ee Finfinneetti ga’u qaba ture. Ajaa’iba wanni OPDOn hojjatu.

Biyya Oromiyaa


Below Single Post