Aangawoonni Bilxiginnaa dhaabata Afrotsion Construction PLC..

“Aangawoonni Bilxiginnaa dhaabata #Afrotsion_Construction_PLC jedhamu qarshii #Billion_4n bituuf deemisarra akka jiran beekamee jira.

Abbaan dhaabata kana Nama #Sisaay_Dastaa nama jedhamu yoo ta’u abbootii qabeenyaa TPLF keessaa warra OPDO faana dalagaa turan keessaa tokko dha.Ijaarsa Gidduu gala Galmaa Adaa Oromoo Finfinnee kan ijaares dhaabata Afrotsion kana ture. Namni kun yeroo kanatti Abiy Ahimaad jala galuun projeektota haati manaa Abiyyi Zinaash Taayachoo ijaarsistu fudhatee ijaara turus qabeenya isaa akka jirutti dolaraatti jijiruun biyya alaati baasuutu himama.

Sabaan Tigraay irraa waan ta’eef akkuma warra kaanii qabeenya isaa maqisachaa jira jedhama.

Yeroo kanatti Dhaabati Afrotsion kun harki 80 ol liqaa baankiin qabamee jira. Hanqina malaqaan kan ka’e ijaarsa Gamoo Wajjira Haajaa Alaa gageesaa ture dhaabuu isaatu himama. Saabiyi Abiyyi kun Miindaa hojeetoota isaa kanfalaas hin jiru.

Shakkii aangawoonni Bilxiginnaa Oromiyaa dhaabaticha kisara irra jiru bituuf deeman ifa bahaa jira. Yeroo kanatti aangawoonni Bilxiginnaa akka Shimalis Abdiisaa saamicha qabeenya uummataa gageesaa jiraniifi gara fulduraati gageesuuf deeman haguuguuf akka tolutti dhaabata beekamaa kana bituuf socho’aa jiru. Maqaan ittiin bitamu Gudataa Galaalchaa akka ta’e himamaa jira. Gudataan gatii kiraa maqaa qofa keessaa fudhachuun qarshii Billion 4n bittaa gageesuuf dha. Kontrakiteriin Dirribaa Dafarshsha jedhamu keessatti hirmaachuun akka fakeesuufii jarumitti Bilxiginnaa tun dhaaba jirti.

Biyyitii keessatti gatiin Doolaara 1 Hanga qarshii biyyitti 47 gurguramuuti kan deema jirus saamichuma gageefamaa jiru waliin akka wal qabatu dha.”

Yaya Beshir


Sirna Bulguu – Seenaa Gaddisiisaa – Daba Uummata Oromoo irratti Raawwatamaa ture


Tigraayitti RIB seera kabaje (yoo dide dirqiidhaan) kaambitti daangefame (uggurame) biqiltuu dhaabu qofaaf kaambirraa akka bahu godhamaa jira. Oromiyaatti ammoo qawwee qabate ajaja sirna Nafxanyaa fudhate ijoollee amma biqilaa jirtu buqqaasaa jira.


The two documents leaked, one from Naftenga Bilxiginaa party and the other from Neonaftenga Bilxiginaa (Oromo speaking Naftenga) party, give important insight into the repressive strategies of the regime.

The Neonaftenga Bilxiginaa plan calls for a spying, intimidation, jailing, and removal [killings] of the opposition, supporters and members, Oromo nationalist figures, wealthy business people and the diaspora. One can read this from the document.

I have already recommended to Qeerroo to implement the strategy put forward on the document. They outlined the evil plan to destroy the Oromo opposition, we have to turn their entire strategy on its head by using their own plan against themselves. Our freedom fighters need to actively engage in spying, self defense, sabotage, confiscating [heist] etc to destroy the Naftenga/Neonaftenga regime.

Biyya Oromiyaa