Waajjira ABO Shawwaa Kaabaa, aanaa Dagam Ijoolleen Salaalee baga gammaddan! Maddi suuraa: Fuul-barruu Lammii Beenyaati

Waajjira ABO Shawwaa Kaabaa, aanaa Dagam
Ijoolleen Salaalee baga gammaddan!
Maddi suuraa: Fuul-barruu Lammii Beenyaati