Aadan waan dansaa dansomaa ufii abbaatuu afaan miyeefataa dhiroo diqoolee tatuu mee dhagefadhaa Artistootaa dubraa

Kutaa 1

Aadan waan dansaa dansomaa ufii abbaatuu afaan miyeefataa dhiroo diqoolee tatuu mee dhagefadhaa Artistootaa dubraa teen taan .
● waachile Godana
● lokho Galgalo
● Elema jattanii
horaa bulaa debaanaa Aadaa keessatii bula