A report about breaking the international flight law by Ethiopian Airlines

A report about breaking the international flight law by Ethiopian Airlines company has been announced in the situation room…
 
A report of the violation of international aviation law by the Ethiopian Airlines has been aired in The Situation Room…

Cabdirisaq Biindhe

FiB: Faaruu irreechaa

OMN: Irreecha Worthington, Minnesota 2021


Ega namiichi Ministera tahe maaf taha jenne waal caqacaqa oluura namiichaf waan hojjaachu qabu yoo itti himaame wayyaadha. Sabaabni namiichi dhunfan waan adda taa godhu waan hin qabneef biiroon inni itti muudames biiroo ummaata Ethiopia ti malee campany nama dhunfa ykn biiroo EZEMA miti kana jechun amaana itti kennaame siirnaan yeroon bahu bannan nii ka’a iddo sanirra. Haa tahu Ministerichi hojiilleen ijoon inni hojjaachu qabu egaa Ministera Barnoota tahe:
 
1. Dhabbilee barnoota dahoo siyaasa jala biliisa gochu.
2. Fayiida fi dantaa barsiisota irraatti bifaa adda tahen hojjaachu.
3. Siirnaa tohaannoo fi hordooffii dhabbilee barnoota dhunfa fi mootummaa foyyeesuu.
4. Ragaa barnoota sobaa xiiyyefaannoo guddaan irraatti hojjaachun dhabaamsisu.
5. Hannaa fi yakkaa dhabbilee barnoota kessa jiran siirnaa itti gafaatamummaa diriirsun Mizana EZAMA saniin walqixxesuu. Afaanin odessuu fi hojiin wal adda waan tahef hojiin nuu garsiisu.
6. Barnoota technologiin utuubu
7. Namuusa fi amaala gaariin dhaloota ijaaru irraatti xiyyeefachu.
Via: Gemechu Mohammed


Hawi Temam – Jabeeffadhu – ( Official Video 2021 )

Dippiloomaasii: Seenaa Gaafadhaa

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.