Ebla 15 GGWO bara kanaa, HDn ABO Jaal Daawud Ibsaa Miseensota dhaabaa waliin jiran wajjiin mana jireenyaa isaaniitti yaadataniiru.

Ebla 15 GGWO bara kanaa, HDn ABO Jaal Daawud Ibsaa Miseensota dhaabaa waliin jiran wajjiin mana jireenyaa isaaniitti yaadataniiru.

Ebli 15 guyyaa kabajamaa fi ulfaataa, gootota wareegamtoota itti yaadachuun ulfinnaa fi kabajaa qabnuuf ibsaataa bara baraan yaadataa as geenye ta’us, Addi Bilisummaa Oromoo(ABO)n baroota lamaan kana, bara darbe 2020 fi bara kana 2021 rakkoo lakkuun biyyattii keessatti dhalachaa dhufeen haala danqaa fi danqama keessatti kabajuuf dirqameera.
 
Akka kanaan, HDn ABO miseensota waliin jiran waliin bakka jiranii fi akka jiraniitti guyyaa ulfaataa kana jala bultii isaa Ebla 14, 2021 Duungoo qabsiisuun yaadataniiru.
Lammiileen Oromiyaa, Ummanni Oromoo bal’aan, Miseensonni ABO kanneen diinaan roorfamtanii manneen hidhaa gara garaa keessatti hiraarfamaa jiratanii fi kanneen dirqama irra jirtan, Deegartoonni ABO, Mararfattoonnii fi Michoonni keenya baga guyyaa kabajamaa kanaan isin gahe, baga walumaanuu nuun gahe.
Gootonni Wareegamtoonni bara baraan ni faarfamu, ni yaadatamu!