Kolombiyaatti kanneen hiriira bahan siidaa nama impaayera Ispeen tajaajile jigsan

Kolombiyaatti kanneen hiriira bahan siidaa nama impaayera Ispeen tajaajile jigsan
 
Siidaan nama ‘Sebastián de Belalcázar’ jedhamu Kibba-lixa magaalaa Popayaanitti argama ture.
Namni kuni magaalaa Popayaan bara 1537 ofumaa hundeesse.
Poolisiin hawaasa Misaak fuunyoo fayyadamuun siidaa de Belalcázar jigsan to’annaa jala oolcheera.
Hawaasni Misaak siidaa kun duguuggaa sanyii fi gabrummaa jaarraa shanii bakka bu’a jedhu.
Kantiibaan magaalattiimmoo wanti raawwate gocha farra magaalaa aadaa hawaasa hedduu of keessaa qabdu kan balaaleeffatudha jedhan.
Dabalataanis “gochi waldhabdee” kun tasuma fudhatama hin qabu jedhaniiru. Siidichas irra deebiin akka ijaarsisuu malan himan.
Erga lammiin USA gurraacha ta’e Joorji Filooyid ajjeefame booda bakkeewwan heddutti siidaawwan heddu guutuu addunyaarratti jigfamaniiru.
Suuraa: EPA

Fardi siidaa dabalee nuuf deebi’uu qaba. Jarri jalqaban kun nuuf fakkeenya ta’uu qabu.