Barattoonni mana barumsaa Burraayyuu sadarkaa 1ffaa fi 2ffaa haala armaan gadii kanaan mana hoogganaa Uummataa Dr Mararaa Guddinaa dhaquun baga nagaan nu dhuftee jedhaniiru.

Barattoonni mana barumsaa Burraayyuu sadarkaa 1ffaa fi 2ffaa haala armaan gadii kanaan mana hoogganaa Uummataa Dr Mararaa Guddinaa dhaquun baga nagaan nu dhuftee jedhaniiru.

👉 Barattoonni mana barumsaa Burraayyuu sadarkaa 1ffaa fi 2ffaa haala armaan gadii kanaan mana hoogganaa Uummataa Dr Mararaa Guddinaa dhaquun baga nagaan nu dhuftee jedhaniiru.

👉 የቡራዩ አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ተማሪዎች የዶ/ር መረራ ጉዲና ቤት በመሄድ እዚህ ቪዲዮ ላይ እንደምታዩት ለመሪያቸው ያላቸውን ፍቅር እና አክብሮት በዚህ መልክ ገልፀው እንካን በሰላም መጡልን ብለዋል::

Oduu Gammichisaa !!!!
Dursee argaa dhagahaa kanan jedhuun Qeerroo oromoo biyya keessafi biyya alaatif,Qarree Oromoo biyyaa keessafi biyya alaatif,abbaa qabeenyaa biyya keessafi biyyaa alaatif,
manguddoofi aayyolii oromoo maraaf abbaan qabsoo,sonba argansuu keenyaa,abbaan qeerroo,abbaan qarreefi oromoof jecha wareegama guddaa waggoota heedduf kanfalaa tureefi kanfalaa jiru mana hidhaa gita bittuu mootummaa kanaati akka hikkaman beekkamaadha.kanaafuu, gammaachuu keenya ibsachuuf gamtaan qeerrowwani gamtaan qarreewwani gamtaan ummata Oromoo mara badhaasa

haayyuu,beekaa,piroofessar,Doctor,Mararaa Gudinaa Jefi kennina jechaa yaadasaanii akkuma ibsachaa turan beekkamaadha.kanafuu, yaada keessan galmaan gahuuf har’a Doctoriin keenya Baankii Intarnaashinaala Damee Abdii Noonnotti dabtara qusannaa banatanii jiru.Lakkoofsi herreega isaanis(lakkoofsa herregaa=79 39 37,Dr Mararaa Guddinaa Jefi,Abdii Noonnoo) dha.dogogora barreeffamaaf na oof’kalchaa!
Dhaamsa:

nuti eenyuu gadi jirra beekaa keenya yoo mana bitnee badhaasne yoo konkolaataa badhaasne??? kanaafuu lakkoofsa herreegaa kanarratti maal akka gootan isin caala hin beeku. jabaadha!Torban tokko keessatti xummuruu qabna.share gochuun hiriyoota keessanin waliin gahuu isiniifan dhiisa.Qabsoon itti fufa.Gadaan Gadaa Bilisummaati!!!!


“Simannaa Obboo Dhaqqabaa Waariyootif Taasifame

“Simannaa Obboo Dhaqqabaa Waariyootif Taasifame


Mahdi Shekaa Eybaa Hadhaa Abbaa