Battlefield Ethiopia- U.S airstrikes or No fly zone

Battlefield Ethiopia- U.S airstrikes or No fly zone

General Abebaw says Ethiopian army will enter Tigray – Lemma Megersa – Drone strike on Mekelle


There is no joke with Qeerroo : Awalu Abdi and Alemu Sime became dogs that entered the mosque today. Qeerroo has embarrassed you
 
Today in Afayi Chafe Oromia, Awalu Abdi and Alemu Sime Qerro were banned from talking on Nuho’s funeral, they made it easy to shout at them and fired them from the stage! “They said that all political prisoners should be released, the killing of ‘Shane’ on Oromo should stop.

Artii fi Waloon Qabeenya Sabaati! (Ibsa Ajajaa Ol’aanaa ABO-WBO) Amajjii 20, 2022

Artii fi Waloon Qabeenya Sabaati! (Ibsa Ajajaa Ol’aanaa ABO-WBO) Amajjii 20, 2022


ODUU Hatattama iccitii Jabdu Lammaa magarsa fi Abiy wajiin hojacha jiran laman galu kuno|Moha Oromo

ODUU GAMACHISA AMAJJI 20, 2022  Jaal Maroon Finfinneti imale Ibsa W’B’O Moha Oromo

Awash Media omn

ODDUU Owituu Rayaa Aba fi Hayotaa Sirnaa Gagesaa Irati Gadheen Akka Alamuu Simee Awalu

Abdii Salphin

OPDO: What did Oromo do to Minilik’s children’s Media!!

OPDO: What did Oromo do to Minilik’s children’s Media!!

Those who wash their hands with blood and watch the burial of our hero we don’t expect honey from his silence we don’t wait OBN to broadcast live on Nuhoo Gobana those who banned Addisu Arega and Fekedu Tesemati Media What does OPDO do from the funeral of heroes Oromo has many media from OBN What did Oromo do to Minilik’s children’s media

Ajaahib Jimaa Tooboo


[SBO – AMAJJI 20,2022] Today in Adama city the ceremony of the leader (funeral) of Oromo singer Art. Nuhoo Gobena has been held where many qerro and all the community are present.
The respected and loved Oromo Art. Nuhoo Gobana who was sick has passed away on January 18,2022.
 
Oromo Qerro, who is a hero who is a fighter for nation and country, who is fighting for freedom all his life. Art. Nuhoo Gobana is going to lead the final voice, what he felt and believed in is seen in this way. I’ve made it sound.

Galmee Seenaa -Seenaa Gabaabduu Nuhoo Mohammed Goobana Abbaa Urjii tiin Barraawe #jerjertu_media ‘n


 

ODUU AMMEE : Siidaa ibidda finfinnee kesatti Ka’uun Qeerroo Gafii Egalatee

ODUU AMMEE Siidaa ibidda finfinnee kesatti Ka’uun Qeerroo Gafii Egalatee

Hiriraa Gudaa Magalaa Adamaa Sirina Awwaalcha Nuuhoo Gobanaa

ODUU AMAJJI 20, 2022 Dr Lamma Magarsan Muldhatani Sirna Awalcha Artist Nuhoo Awash 

Media omn omn

AM-Sagalee WBO-Gooticha Ajajaa WBO Giddu-Galeessaafi Dr. Rundaasaa Asheetee


Sirna Geggessaa Artistii Nuhoo Gobanaa Stadium Adaamaatti

Conflict leaves Ethiopia’s children alone and vulnerable

Conflict leaves Ethiopia’s children alone and vulnerable

The conflict in Northern Ethiopia has separated children from their families, forced them out of school and seen many go hungry.

Severe conflict in northern Ethiopia means children are still separated from their families, hungry, and desperate to return to school, warns Plan International

(Reliefweb)—Conflict in northern Ethiopia is escalating, causing large scale displacement. In the regions of Tigray, Afar and Amhara, 9.4 million people need food assistance, while millions have been displaced by fighting. The World Food Programme has warned that the passage of life-saving assistance is being blocked by intense fighting.

When fighting broke out in her village in Amhara region, Northern Ethiopia, Yannet* fled with her mother and siblings. “When the explosion happened, I just kept on running, hoping my family was behind me. They weren’t,” says 14-year-old Yannet.

“When I looked back, they were not there. I think they ran in a different direction when the explosion happened and that’s when we became separated.

“I walked for four days and nights to get here [a journey of 100km]. I had no food and so to survive, I collected water from the river using plastic bottles. When I came to this town, I slept on the streets until I found a displacement camp.”

GOING HUNGRY

Eating every day is not guaranteed for Yannet, who says she sometimes tries to sleep so she doesn’t have to feel hungry. “I haven’t had food since yesterday. I was so hungry, I got a headache.”

The grade four student is, however, hopeful for a better future. “I want to finish my education, become a nurse and return home to help my community.”

Plan International is working to keep programmes in Ethiopia running throughout this crisis while keeping our staff in country safe, rapidly scaling up humanitarian assistance to people who have been displaced by the conflict through providing child protection, health, nutrition, education, water and sanitation, hygiene, and mental health interventions in Amhara, Afar and Tigray regions.

Plan International needs support from donors urgently to reach even more girls and families in crisis.

*Names have been changed to protect identities

Ali Birra Nuho Gobana Oromo – Tigray Amhara fighting Sudan border – Muslim Religious place Bahir Dar

Ali Birra Nuho Gobana Oromo – Tigray Amhara fighting Sudan border -Muslim Religious place Bahir Dar


Imalli bara jireenyaa Nuuhoo Goobanaa imala qabsoofi qabsaa’ota Oromooti. Roorroo alagaaf harka hin kennu jedhee qabsootti seene. Rakkoon biyyoota baqaa, Jabuutii, Somaaliyaa, Keeniyaa, Suud Arabiyaa osoo harka hin kennisiisin; sadoofi qananiin Awuroppaa, Kanaadaafi Ameerikaa osoo sabaafi biyya isaa hin irraanfachiisin, hamma dhuma jireenya isaatti qabsootti cichee, daandii ganama qabate irraa osoo hin maqin, qabsaa’ota oromoo hangafoota akka isaa isa dura dabranitti makamuuf kara fuula rabbii deeme.
 
Nuuhoon sagalee isaa kiloolee saniin Oromiyaa faarse, tokkummaa gorse, Oromoo onnachiise, yoo xiqqaate dhaloota sadii qaree qabsotti bobbaase. Waan hawwe osoo hin argin boqotus, Oromoofi Oromiyaan inni itti dhalateefi har’a biraa deeme takkaa miti. Aarsaa isaafi qabsaa’onni sabaa kumaa-kitilaan kafalaniin bakki qabsoon irraa kaateefi irra geesse jidduun fagoodha. Imalli isaan eegalan hamma kaayyoon isaanii galma geessutti ittuma fufa.
Abbaa keenya Nuuhoof jannata, maatiifi saba isaaf jajjabina hawwina. Kaayyoo inni umrii isaa guutuu aarsaa itti godhe galmaan gahuuf waadaa keenya haaromsina!

Artist Nuho Gobana was an embodiment of resistance against tyranny and a resilient pan-Oromo who lived and served the common interest of his nation throughout his adulthood. When the history of this great nation is written in the future, the likes of Nuho Gobana will be noted as the founding fathers who helped shape our nation. Rest in eternal peace, legend Nuho Gobana!


Abiy Ahmed, the prime minister of Ethiopia and the president of Oromia region Shimelis Abdisa visited the singer Ali Biran in the hospital of Adama who is being treated in the general hospital of Adama city.
Nj. Ogaadenia media Addis Ababa

𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐍𝐄𝐖𝐒:- 𝐆𝐀𝐀𝐙𝐄𝐗𝐄𝐄𝐒𝐒𝐈𝐓𝐎𝐎𝐍𝐍𝐈 𝐇𝐈𝐃𝐇𝐀𝐌𝐀𝐍𝐈𝐈 𝐓𝐔𝐑𝐀𝐍 𝐇𝐈𝐃𝐇𝐀𝐀 𝐈𝐑𝐑𝐀𝐀 𝐆𝐀𝐃𝐈 𝐃𝐇𝐈𝐈𝐅𝐀𝐌𝐔𝐔𝐍 𝐃𝐇𝐀𝐆𝐀𝐇𝐀𝐌𝐄.

𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐍𝐄𝐖𝐒:-𝐆𝐀𝐀𝐙𝐄𝐗𝐄𝐄𝐒𝐒𝐈𝐓𝐎𝐎𝐍𝐍𝐈 𝐇𝐈𝐃𝐇𝐀𝐌𝐀𝐍𝐈𝐈 𝐓𝐔𝐑𝐀𝐍 𝐇𝐈𝐃𝐇𝐀𝐀 𝐈𝐑𝐑𝐀𝐀 𝐆𝐀𝐃𝐈 𝐃𝐇𝐈𝐈𝐅𝐀𝐌𝐔𝐔𝐍 𝐃𝐇𝐀𝐆𝐀𝐇𝐀𝐌𝐄.
Sababa gara garaa itti uumuun manneen hidhaa biyyattii bakka gara garaatti hidhamanii kan turan, Gaazexeessitoonni sadi guyyoota lamaan darbe kana hidhaa irraa bahuu isaanii maddeen keenya mirkaneessan.
 
Sadaasa, 𝟐𝟎𝟐𝟏 irraa kaasee mana hidhaa Bulchiinsa Magaalaa Bishaan Gurraachaatti badii fi himata tokko malee hiraarfamaa kan ture Gaazexeessaa OMN duraanii Abdussalaam Hasan guyyaa kaleessaa hidhaa irraa bahuun maatii isaatti makamuu Oromia 11 maatii irraa qulquleefatee jira.
Akkasumas Labsii yeroo muddamaa bu’uura godhachuun Rogeessaa fi Gaazexeessaa Eyaaspeed Tasfaayee fi Ma’aazaa Ashannaafii Magaalaa Finfinnee keessatti hidhaaf erga saaxilamanii baatii tokkoo ol dararamaa erga turanii booda gadi lakkifamuun isaanii mirkanaahee jira.
 
Ibsa falmaan mirga gaazexeessitootaa CPJ’n baatii tokko dura baaseen Itoophiyaan hidhaa fi dararaa gaazexeessitootaatiin Eertiraatti aansuun biyyoota Sahaaraa gadii irraa sadarkaa 2ffaa irratti argamti jechuun ibsuun isaa ni yaadatama.