Andaargaachoo Tsigee
Videos

Utuun dhaabbadhee jira Amerikaan Itoophiyaa akka Libiyaatti hin bittinneessitu  Kanaaf deemee imbaasii Ameerikaa fulduratt Alaabaa ishee gubuuf jedhaa Andaargaachoo Tsigee.

Utuun dhaabbadhee jira Amerikaan Itoophiyaa akka Libiyaatti hin bittinneessitu  Kanaaf deemee imbaasii Ameerikaa fulduratt Alaabaa ishee gubuuf jedhaa Andaargaachoo Tsigee. Btw namoota Abiyyi boolla buusan Amaaraa caalaa Biraanuu Naggaa fi Andargachoo Tsigeeti. “መረጃ የሰጡ ዶክተሮች [Read More]