Oromoo
News

Yaa ummata Oromoo quba wal yaa qabaannu!!

Yaa ummata Oromoo quba wal yaa qabaannu!! Namoota hedduu maaliif Keelloo Movement mormitu jedheen gaafadhe. Deebiin isaanis: Namootni sochii keelloo kana geggeessan hidhamtoota Oromoo hundaaf walqixa sagalee hinta’an.Namootuma bebbeekamoofi walitti siqan qofaaf sagalee ta’u jechuun [Read More]

Raggaasaa
Videos

Free Jaal Abdii Raggaasaa

Free Jaal Abdii Raggaasaa Tulluu Hiyyeessaa Qubee Generation: “እኔ ‘ታላቁ ሰልፍ’ በሚባለው ላይ ተሳትፌ, ቆስዬ, ሁለት አመት ሙሉ በክራንች ስሄድ ነበር::” ~ Obbo Battee Urgeessaa Warri Batteen የድል አጥቢያ አርበኛ dha jechuu barbaaddan kana faa [Read More]