Odeessa ariifachiisaa!

Odeessa ariifachiisaa!   Akka madda qabatamaarraa argannetti humni waraanaa PP galgala kana namoota qabuuf sagantaa akka qaban hubanneerra. Kunis Godina Arsii Lixaa Aanaa Gadab Hasaasaa magaalaa Hasaasaatti kan raawwatamuuf jiru akka ta’e beekameera. Magaalaa Hasaasaatti [Read More]