MASTER PLAN
Photo Gallery

#SAY NO TO THE FINFINNE’S MASTER PLAN!

#SAY_NO_TO_THE_FINFINNE’S_MASTERPLAN!   Akkuma bekkamu bara 2016 Fincilaa gudda biyya kanatyi kaasee jijjirama(miccirama) Kan biyya kanati fide wayee master plan #Finfinneti. Yeroo sanatti akkuma amma kana Hayyota keenya kana biyya buqqisaani,Kan Ajjesaanii Fi Kan hafan Mana [Read More]