Salphisaa
Africa

Daran Of Salphisaa Jira!

Daran Of Salphisaa Jira!   Toleeraa Adabaa godina Jimmaa keessaa namatti bilbilee ”Caasaa nuuf jajjabeessi, dhiyootti walgayii Gumii Sabaa geggeessinus ni qabnaati of qopheessaa” jedhaa ture har’a. Akka hin milkoofne silaa 100% arganii baraniiru. Maaliif [Read More]