Jimaa
Videos

Dubbii Jimaa Harargee Akkana ta’e! Diddiimessuu!!

#Diddiimessuu Xalayaa kana eenyutu barreesse? Dhaabbata mootummaa kana keessatti itti gaafatamummaan isaa/ishee maali? Firmaa (signature) isaa/ishee malee maqaan hin jiru. Akka hooggansa waajjira mootummaatitti, maqaa nama xalayaa kanarratti mallatteesse dhoksuun maaliif barbaachise laata? #Diddiimessuu #Oromoo #Oromiyaa Dubbii [Read More]

ግድቡ የኔ ነው
Amharic

ግድቡ የኔ ነው?”ቡራዩ የኔ ነው፣ ሱሉልታ የኔ ነው፣ ኮዬ ፈጬ የኔ ነው፣ ሃዋሳ የኔ ነው፣ ፊንፊኔ የኔ ነው፣”

ግድቡ የኔ ነው? “ቡራዩ የኔ ነው፣ ሱሉልታ የኔ ነው፣ ኮዬ ፈጬ የኔ ነው፣ ሃዋሳ የኔ ነው፣ ፊንፊኔ የኔ ነው፣” ወዘተ ማለት ነውር በሆነበት አገር፣ የአባይ ግድብ የኔ ነው ማለት እንዴት ይቻላል? ለምንስ ይባላል? “Xaanaan keenya” [Read More]