Tigraayitti
News

Tigraayitti maaltu deemaa jira?

Tigraayitti maaltu deemaa jira? Diinni Oromoo ifatti wal nyaataa jira. Gareen tokko mootummaa Abiy Haamad dabalatee garee ilmaan Nafxanyaa ti. Gareen kaan ammoo garee TPLF. Lachuu Oromoof diina. Garaagarummaan jiru yoo jiraate garee Nafxanyaa keessa [Read More]