Basaastummaa
News

Hojii Ashaagireen Itti Jiruuf Keessa Ture Basaastummaa

#Hojii_Ashaagireen_Itti_Jiruuf_Keessa_Ture #Basaastummaa ~ Hojiin kun hojii inni waggaa digdamii torba ilmaan oromoo #Laggasaa_Waagii dabalatee wayyaaneef basaasee dabarsaa kenneedha kan ittiin wayyaanota birattis jaalatamaa tureefii cheekii ittiin muraafii turan kana kan amma isaan Aarsise akkamitti basaasaan kaleessa harka [Read More]