Amharic

የ460 ሺህ ካሬ መሬት ጉዳይ: ሚዲያዎች ይህን ጉዳይ ቢመረምሩ ብዙ ጉድ የሚያወጡ ይመስለኛል

የ460 ሺህ ካሬ መሬት ጉዳይ: ሚዲያዎች ይህን ጉዳይ ቢመረምሩ ብዙ ጉድ የሚያወጡ ይመስለኛል የ460 ሺህ ካሬ መሬት ጉዳይ…ይህን ዶክመንት ሰው ልኮልኝ አየሁት። ነገሩ እንዲህ ነው። ይህ መሬት ‘በቀድሞ ዘመን’ በኢንቨስትመንት ስም ከገበሬዎች ተነጥቆ ነበር። ባለፈው [Read More]