Irreechaa
Videos

Artiisti Yaaddeessaa Booji’aa jedhama.“ Irreechaa fudheen Graamii (Grammy Awards) dhaqaa jira. Achumaan hojii kiyyallee agarsiisuufan karabaata kana hojjadhe.”

Artiisti Yaaddeessaa Booji’aa jedhama.“ Irreechaa fudheen Graamii(Grammy Awards) dhaqaa jira. Achumaan hojii kiyyallee agarsiisuufan karabaata kana hojjadhe.” Artiisti Yaaddeessaa Booji’aa jedhama. Dilbata darbe sagantaa badhaasa Graamii (Grammy Awards) jedhamuu irratti yeroo hirmaatuu, karabaata ofii hojjate [Read More]