Amantii
News

Amantii moo burjaajiidha kun?

Amantii moo burjaajiidha kun? Dubartittiin reeffa daa’ima erga awwaalamtee torbee lama ture haadha baasisuudhaan nan fayyisa jettee burjaajii uumte salphatte. Kan yeroo darbe Balaay mudate ammas Shawaan Bahaa Boosatitti dabalameera jedhu. Kan raajonni sobaa ummata [Read More]