Naannoo Amaaraatti
Videos

Breaking News-Naannoo Amaaraatti mana abbaa qabeenyummaansaa Isilaamaa ta’e gubaniitu itti naanna’anii dhiichisu;

Breaking News-Naannoo Amaaraatti mana abbaa qabeenyummaansaa Isilaamaa ta’e gubaniitu itti naanna’anii dhiichisu; biyya MOotummaa hinqabne kana ilaalaa, Xoophiyaan Diigamteetti, 2019 – ሰበር ዜና: በአማራ ክልል ሞጣ የሙስሊሞች ሆቴል የሆነውን ማር ዘነብ ሆቴል እንዲህ እየጨፈሩ ነው [Read More]

BAALE
News

BAALE:Saamtota Jennaan moo Investaroota jennaan …??

BAALE:Saamtota Jennaan moo Investaroota jennaan …?? #INVESTMENTII_FI_INVESTERA_BAAALE. #Bullaallaa dinkittii plc( dhaabbata bullaallaa dinkittii) Abbaan qabeenyaa kanaa ISHEETEE YEGZAW. Maqaa investimentiitiin godina baalee Aanaa #gindhiiritti lafa qonnaa heektaara 518 qaba. Ganda Shawwadee, iddoo addaa dinkittii jedhamtuu.Barri inni itti lafa [Read More]