Meettaa Roobii
News

Oromiyaa: Aanaa Meettaa Roobii!

#Aanaa_Meettaa_Roobii! Barruun kuni dheeraadha obsaan dubbisaatii waliif qoodaa dhugaa fi madaa keenya bubbullaan waan dagataamte fakkaatte fi iccitii jiru hubadha. Aanaan Meettaa roobii akkuma aanolee kamiituu namoota baratanii aantummaa uummata qaban hedduu hoomishtee oromiyaa badhaasteetti. [Read More]