Finfinnee
News

Finfinnee fi Beeksisa Qacarrii!

#Finfinnee_fi_Beeksisa_Qacarrii! (Inbox) “Dhimma xiyyeeffannoo addaa barbaadu waan ta’eef, Oromoon hundi itti haa hirmaatu! #Biiroon_Paabiliik_Sarvisii_fi_Qabeenya_Humna_Namaa_Bulchiinsa_Magaalaa_Finfinnee qacarrii hojii namoota #5095’f ta’u muuxannoo hojii waggaa 0’n baasee jira. Akka gaazexaa Addis Zaman, gaafa guyyaa 29/02/2012 ba’eetti, guyyaan galmee Sad. [Read More]

TV

OMN: Xiyyeeffannaa (Sad.13, 2019)

OMN: Xiyyeeffannaa (Sad.13, 2019) OMN: Xiyyeeffannaa (Sad.13, 2019) By:Najat Hamza Jeeyni haqa qabu mataa gad hin qabu!!! Oromoo: ammaan booda kaayyoo qabsoo keeti fixaan baasuu qofaatu si baasa! Waliin dhaabbadhu…ofiin dhaabbadhu! Warra gabrummaa jalatti si [Read More]

ውህድ ፓርቲ
Amharic

የውህደቱ ዓላማና አስፈላጊነት: ስለ አዲሱ ውህድ ፓርቲ በተሻለ ለመገንዝብ ይረዳ ዘንድ አላማውና አስፈላጊነቱ እንደሚከተለው በስፋት ተተንትኖ ቀርቧል፡

Ilaali akkanatti walitti baqanii siinis dache faana walitti sibaqsuuf jedhan! . የውህደቱ ዓላማና አስፈላጊነት ስለ አዲሱ ውህድ ፓርቲ በተሻለ ለመገንዝብ ይረዳ ዘንድ አላማውና አስፈላጊነቱ እንደሚከተለው በስፋት ተተንትኖ ቀርቧል፡፡ መልካም ንባብ፦ 1. ግንባሩ ተልዕኮውን በማጠናቀቁ፣ ኢህአዴግ [Read More]