News

Nama gaafa mooyyaleetti daangaan Oromoo cabe lola guyyoota sagalii diina dura gootummaan dhaabbatee qe’ee oromoof ulfinna laatedha.

Nama gaafa #mooyyaleetti daangaan Oromoo cabe lola guyyoota sagalii diina dura gootummaan dhaabbatee qe’ee oromoof ulfinna laatedha. Qabsooftuun armaan gaditti argitan kun jaal #Bilisee #Diidoo #Duuba jedhamti.waraana bilisummaa gameessa zoonii orom kibbaati.Goota ija barbadaa,urjii gaafa lolaa,qabsooftuu diinaaf summii kan [Read More]