Jira
News

Eenyutu Dogongoraa Jira?

Eenyutu Dogongoraa Jira? Damee Boruu:10/27/2019 OPDOn kan handhuuramte namoota sab boonummaa Oromoo qabaniin utuu hin taane diinni Uummata sab boonummaa Oromoo ittiin cabsuu aboomuuf akeekkatee ijaarate akka tahe xiqqaa fi guddaan Oromoo akka hubatuu fi [Read More]