Xollaay
News

Xollaay:”Namni Ayyaana kabajachaa oola Oromoon kaleessa Rasaasa dura dhaabbatee jijjiidama fide XOLLAAYITTI dararama daniel kibretfaa warri Oromoo balaaleeffachaa turan masaraa keessaa bashananuu.

#Xollaay “Namni Ayyaana kabajachaa oola Oromoon kaleessa Rasaasa dura dhaabbatee jijjiidama fide XOLLAAYITTI dararama daniel kibretfaa warri Oromoo balaaleeffachaa turan masaraa keessaa bashananuu. “የኦሮሞ ተወላጅ የሆኑ የፖለቲካ እስረኞች በጦላይ ማጎርያ በበዐል ቀን ያሉበት ሁኔታ።” ~via Chaltu [Read More]