Dabballee Mootummaamoo
News

Dabballee Mootummaamoo Raajii Waaqayyooti!?/የመንግስት ካድሬ ወይንስ የኢግዝያብሕር ነብይ?

#Dabballee Mootummaamoo Raajii Waaqayyooti!?/የመንግስት ካድሬ ወይንስ የኢግዝያብሕር ነብይ? Ani hordofaa amantii Pirotestaantiiti. Dubartii #Raajii ofiin jettee waliin dhooftu kana garuu nan morma. Elaamee, warri #Debuub isheen jettu kun waggaa muraasaa duraa ka’anii waa’ee ofiin of bulchuu gaafataa turan. Baayyinni isaanii baayyina [Read More]