Qormaata
Amharic

Shira Qormaata Biyyooleeysaa Kutaa 12

Shira Qormaata Biyyooleeysaa Kutaa 12 BIOLOGY▪︎▪︎barattoonni 100 fidan Naannoo Amaaraa 3794 ▪︎▪︎▪︎▪︎ Oromiyaa 26(isaanuu lammii Amaaraati) Chemistry…Qabxii 100 N/Amaaraa barataa 1041 N/Oromiyaa barataa 1(Lammiin Amaara) CIVICS …Qabxii 100 N/Amaaraa barataa 1439 N/Oromiyaa barataa 11(Lammii Amaaraa) Manneen [Read More]