Videos

Dhageyfadha yadagarii kana!!

Dhageyfadha yadagarii kana Dhageyfadha yadagarii kana  Oromoota UK Jirtaniif: Waldaan Hawaasa Amaaraa UK “shira diinni nurratti dalage” jechuun mootummaa Itoophiyaa hiriira mormii itti bahanii balaaleffachuuf July 2, 2019 tti hiriira guddaa waamaa jiru. Bakki [Read More]