Tigraay
News

Tigraay Keessatti Maallaqnii Funaanamaa Jira

Tigraay Keessatti Maallaqnii Funaanamaa Jira WAASHINGITAN, DIISII(voaafaanoromoo) — Mootummaan bulchiinsa naannoo Tigraay deggersii maallaqaa akka godhamuuf sabaa himaa naannoon gaafachuun isaa ibsamee jira. Hojjattonni dhaabata misooma mootummaa mindaa isaanii dhibba keessaa harka shanii qabee hanga [Read More]