JIRA
News

KUNOO AKKAS JECHAA JIRA DR. KEESSAN!

KUNOO AKKAS JECHAA JIRA DR. KEESSAN! Qeerroon Qophii xumurte hojiitti hiiki. Keessattu Qeeroon giddu galeessaa Oromiya. Giddu galeessi Oromiyaa midiyatti dhiyoodha. Waan xiqqoo hojjechuun sagaleen keenyi akka dhagahamu gochuu dandeenya. Dabalataan barattoonii yuunivarsiitii keessa jirtan [Read More]