Seerafaan
News

WG: AW: Seerafaan Oromoo

WG: AW: Seerafaan Oromoo Beka, Ebla 18, 2019 Asooga fi asoosami guddina ogbarrruuf lafa sondii ta’anii utuu jiranii, garuu immoo, akkuma muki hidda malee dhaabbachuu hin dandeenye, damee fi baala malees bareeduu hin dandeenye, afaan [Read More]