News

Sirreeffamtoonni seeraa 89 mana hidhaa Gaambellaa

Sirreeffamtoonni seeraa 89 mana hidhaa Gaambellaa keessaa miliqan (bbcafaanoromoo)—Guyyaa kaleessaa ganama naannoo sa’aatii 4:30’tti sirreeffamtoonni seeraa 89 mana amala sirreessaa Gaambellaa keessaa miliqani badu hogganaan pires sekiratarii naannichaa Obbo Udol Loguwaa BBC’tti himan. Obbo Udol [Read More]