Qeerroo
News

Ijoolee garaa nama raaftu kana mee dhageeffadhaa fi Waamicha Qeerroo Amboo

Ijoolee garaa nama raaftu kana mee dhageeffadhaa fi Waamicha Qeerroo Amboo #Waamicha_Qeerroo_Amboo irraa  ============================ Qeerroo fi Qarree Guutuu oromiyaa hundaaf ፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡ #SharegodhaaWaliifdabarsaa Dhiigni ilmaan oromoo 5000 ol sababa master plan tiif dhangala’e otoo galma hin gahiin [Read More]