TV

Ibsa Koree Araaraa

Ibsa Koree Araaraa #Dhimma__Araara_ABO_Fi_ODP Guyyaa har’aa marii dhimma araaraa irratti koree tekinikaa fi aanga’oota olaanoo odp waliin mariin taasifameen koreen ijaaraman sun garee saddeetitti qoodamanii guyyoota itti anutti WBO waliin akka wal quunnamanii haalota adda [Read More]

የነፍጠጛ ልጆች
News

የነፍጠጛ ልጆች ለሃያ ሰባት አመታ ትንፍሽ ሳይሉ አሁን ግን ነጻነቱ ያለ ገደብ የሆነባቸዉ ይመስላል!

የነፍጠጛ ልጆች ለሃያ ሰባት አመታ ትንፍሽ ሳይሉ አሁን ግን ነጻነቱ ያለ ገደብ የሆነባቸዉ ይመስላል! ምክንያቱም ነጻነት ማለት የሌላዉን መብት እሰከ አልነኩ ድረሥ መሆኑንም መዘንጋት የለባቸዉም:: OMN: “Beenyaan keenya dhiitichoof kaballaadha.” Komii qonnaan bultoota Jimmaa ganda Bosaa [Read More]