Bilisoomne
News

“Bilisoomne” moo “hin bilisoomnee”:Namni adeemsa isaa karoorfatee lafaa ka’e tokko, karoorri isaa gaafa galma ga’u qofa gammachuun isaa guutuu ta’a, bu’aa xiqqoon mirqaanee hojii isaa addaan hin kutu,

“Bilisoomne” moo “hin bilisoomnee”:Namni adeemsa isaa karoorfatee lafaa ka’e tokko, karoorri isaa gaafa galma ga’u qofa gammachuun isaa guutuu ta’a, bu’aa xiqqoon mirqaanee hojii isaa addaan hin kutu, Haacaalun As Qabaaf Achi Qabaa Hin Barbaadu. [Read More]