Dhugaan Firummaa
Videos

Dhugaan Firummaa hin balleessitu!

Dhugaan Firummaa hin balleessitu!Jawar Mohammed olola ABO fi WBO irratti ooftu dhaabuu qabda! Yaa Uummata Oromoo Biliisummaaf Jecha Barataan Keenya Karaarratti Dhiiga Isa Dhangalaasa Ture Isuma Kanaa? Biliisomttaniittuu? Biliisummaa Jechuun Kumaandi Posti Labsuu Jechuudhaa? Biliisummaa [Read More]