Yakka
News

Dr. Abiyi fi Lammaan: Yakka Adda(New Crime) Mootummaan TPLF Uummataa Oromoo irrati hin hojjetin Yakkoota Dabalataa(Additional Crime) Uummata Oromo irrati Addatti immoo Uummataa Oromo Wallaggaa irrati Hojjetamaa Jiru

#Dr_Abiyi fi Lammaan Yakka Adda(New Crime) Mootummaan TPLF Uummataa Oromoo irrati hin hojjetin Yakkoota Dabalataa(Additional Crime) Uummata Oromo irrati Addatti immoo Uummataa Oromo Wallaggaa irrati Hojjetamaa Jiru. 1.Saree Fanji Suufee Jedhamtu fidani gara isheen Suuftee nu [Read More]

Gidduutti
News

Kunoo..Wal-dhabdee, keessatti torban lamaa as, ABOfi OPD gidduutti akka uumamuuf namootnii wiixinan ilmaan abashoota caasaa ODPfi MNO keessa guutan jarreen ESAT TVfi Gim-7 wajjiin hariiroo qaban akka ta’ee ifa ta’aa dhufeera.

Kunoo..Wal-dhabdee, keessatti torban lamaa as, ABOfi OPD gidduutti akka uumamuuf namootnii wiixinan ilmaan abashoota caasaa ODPfi MNO keessa guutan jarreen ESAT TVfi Gim-7 wajjiin hariiroo qaban akka ta’ee ifa ta’aa dhufeera. Wal-dhabdeen kun yeroo amma [Read More]