Amharic

በጣም ያሳፍራል መድረክ መበጥበጥ ሀገር ሲመሩ ከነበሩ ትላልቅ ሰዎች አያምርም እስቲ እስከ መጨረሻው እዩት!

በጣም ያሳፍራል መድረክ መበጥበጥ ሀገር ሲመሩ ከነበሩ ትላልቅ ሰዎች አያምርም እስቲ እስከ መጨረሻው እዩት! የአረናው ዓምዶም ገ/ስላሴ ህውሀቶችን ሲተች ሼቦቹ እነ ስብሀት ነጋ ስብስባውን በጭብጨባ ሲበጠብጡት እና ቀውጠው ሰውዬውን ሃሳቡን እንዳይጨርስ ሲያስተጓጉሉት ስታይ እጅህን በአፍክ [Read More]