Shaashee
News

Shaashee : “Dhakaan bu’uuraa Gamoo Oromiyaa Miidiyaa Neetwork Magaalaa Shaashamannee giddu gala qabsoo qeerroo tan taate ganda Awaashoo (Minisootaa jedhamuun beekkamtutti) kaa’ame.

Shaasheen : “Dhakaan bu’uuraa Gamoo Oromiyaa Miidiyaa Neetwork Magaalaa Shaashamannee giddu gala qabsoo qeerroo tan taate ganda Awaashoo (Minisootaa jedhamuun beekkamtutti) kaa’ame. Bulchiinsi Magaalaa Shaashamannee hedduu galatoomaa. lafa teenna qabeenya keennaaf kennuu keessaniif.” Yaya Beshir  Prime Minister [Read More]

EPRDF
Africa

The Rise and Fall of EPRDF

The Rise and Fall of EPRDF By Assefa A. Lemu, December 9, 2018 The Rise of EPRDF:  Ethiopian Peoples’ Revolutionary Democratic Front (EPRDF) is a coalition of four political organizations first established by Tigray People’s [Read More]