Filannoon Maaliif barbaachise
TV

Filannoon Maaliif barbaachise? Deebii gehaa Video tana irraa argattanii daawwadhaa. Kan Barreeyse Jawar Mohammed, Kan Sagaleeyse Immoo Osman Abdulatifii itti dhihaadhaa.

Filannoon Maaliif barbaachise? Deebii gehaa Video tana irraa argattanii daawwadhaa. Kan Barreeyse Jawar Mohammed, Kan Sagaleeyse Immoo Osman Abdulatifii itti dhihaadhaa. Nafxanyaan godinaale Arsii, Shawaa Bahaa fi naannawwa Finfinneetti rakkoo uumu akka danda’an beekamaadha.barcumaalee paarlaamaa mo’uu akka [Read More]