Jilli ABO Sululta
News

Jilli ABO Sululta, Caancoo Seenaa Jira. 09-10-2018

October 9, 2018

Jilli ABO Sululta, Caancoo Seenaa Jira. 09-10-2018 Harroota akka namaatti yaadan yoo dhabne illee namoota akka Harrootaatti Yaadan ni qabna. Harreen waan abbaan harree itti fedhate baatti malee waan baattu filachuu hin dandeessu.Jarri kun Oromoof [Read More]